do pomiaru
Heliset-UNO
                                Manualna maszyna pomiarowa

    Zakres pomiarowy osi X                 115 mm
    Zakres pomiarowy osi Z                 370 mm Ø230 mm 
    Uchwyt narzędzia                          ISO 50
    Dokładność pomiaru                      4 μm

                                                                     PROSPEKT                       FILM


                                                                                   
     
     
 Heliset-Basic
                                       Maszyna pomiarowa na liniałach optycznych

          Zakres pomiarowy osi Z                 320 mm
          Uchwyt narzędzia                         ISO 50
          Dokładność pomiaru                     0,25 μm
          Długość narzędzia                        max 420 mm
            Dokładność pozycjonowania         0,004 μm


      PROSPEKT                          FILM
  Heliset-Plus
                                           4-osiowa maszyna pomiarowa CNC

    Zakres pomiarowy osi Z                 200 mm
   Uchwyt narzędzia                          ISO 50
   Dokładność pomiaru                      0,25 μm
   Długość narzędzia                        max 300 mm
    Dokładność pozycjonowania           0,004 μm

PROSPEKT                        FILM


      
  Heliset-Pro
                                           4-osiowa maszyna pomiarowa CNC
           
       Zakres pomiarowy osi Z                 200 mm
     Uchwyt narzędzia                          ISO 50
     Dokładność pomiaru                      0,25 μm
     Długość narzędzia                        max 300 mm
      Dokładność pozycjonowania           0,004 μm


PROSPEKT                         FILM                                                          smarTcheck 450                   smarTcheck 600                 smarTcheck 800

           Zakres pomiarowy osi Z            450/600/800 mm                     600/800/1000 mm                600/800/1000/1200 mm
           Zakres pomiarowy osi X            175 mm                                  175 mm                              500 mm
           Pomiar średnicy                       350mm                                   370 mm                              900 mm
           Rachenlehre Durchmesser        35 mm                                    80 mm                                300 mm    PROSPEKT               FILM


  

                                                                pomEdgeCheck            Zakres pomiarowy osi Z            400 mm
            Dokładność pomiaru                +/- 0,005 mm
         
      PROSPEKT               FILMComments