Profil Zęba

Profile zęba

SB

wzmocniony

S

łukowy

V

trójkątny

VS

trapezowy