Ranking

Traków Taśmowych

Ranking traków szeroko taśmowych

Mapa powyżej przedstawia lokalizację producentów traków taśmowych przemysłowych o największych parametrach produkcyjnych.

Film powyżej przedstawia przykładowy trak taśmowy w akcji.

Traki szeroko taśmowe

zalecane ze względu na przewagę technologiczną

Cleereman

do 13 desek/min od 600k. $

McDonough

do 12 desek/min od 800k. $

Bongioanni CRM

do 9 desek/min od 400k. $

Za kryteriun Traków Szeroko-Taśmowych z wózkiem uznaje się ilość cięć na minutę lub inaczej ilość desek na minutę. Parametr ten uwzględnia realną wydajność traka przekładająca się na m3/h uwzględnaiając ilość cięć na klodę oraz czas manipulacji kłody na wózku, inaczej mówiąc parametr ten jest miernikiem dostępności maszyny mierzoną czasem cięcia do czasu jałowego.